1. วันที่ 9 เมษายน 2561 ขอเชิญคัดเลือกตัวนักกีฬาประเภท 15 คน ทีมชาติ ดูประกาศ
2. วันที่ 11 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ดูประกาศ
3. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ขอเชิญนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าคัดเลือกตัวเพื่อเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ดูประกาศ
4. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกาศ ยกเลิกค่าสมัครประเภทเยาวชนและประเภทโรงเรียน แข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท ๑๕ คน และ ประเภท ๗ คน ประจำปี ๒๕๖๑ ดูประกาศ
5. วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ๑๕ คน ประเภทโรงเรียนชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ดูประกาศ
6. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ประกาศ รายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกตัว เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ทีมชาติไทย ประเภท 7 คน ชายและหญิง รอบแรก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asia Rugby U20 Sevens & Asia Rugby Women’s U20 Sevens 2018 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ดูประกาศ

7. วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกระเบียบสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคและชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ดูประกาศ

8. วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกระเบียบสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 15 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคและชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ดูประกาศ

9. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขันรายการรักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 ดูประกาศ

10. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศ เรื่อง ขยายกกำหนดเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 15 คน และ ประเภท 7 คน ดูประกาศ

11. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ใบสมัคร การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ดาว์โหลดใบสมัคร

12. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ใบสมัคร การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ดาว์โหลดใบสมัคร

  1. ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน และประเภทโรงเรียน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  2. โปรแกรมการแข่งขัน 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด
  3. รายชื่อนักกีฬามีสิทธิ์ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ Asian Rugby Under 17 (Youth Olympic Games Qualifier ) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ประเทศไต้หวัน ดาวน์โหลด
  4. สรุปทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล 7 คน ภูมิภาค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด