ประวัติสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2481 เสด็จในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งองค์กรขึ้นบริหารงานรักบี้ฟุตบอล คือตั้งเป็น “ยูเนี่ยน” โดยใช้ชื่อว่า “สยามรักบี้ฟุตบอลยูเนี่ยน” (Siam Rugby Football Union) โดยมีทีทำการสถานที่แรกอยู่ที่ ราชกรีฑาสโมสร ถนนสนาม ปทุมวัน  พระนคร โดยมีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นองค์นายก และหม่อมเจ้าจันทร์รัชนี เป็นเลขานุการ และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2482 เพื่อส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ และได้มีการเรียกประชุมผู้สนใจเป็นครั้งแรกที่ราชกรี่ฑาสโมสร และได้มีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยระหว่างสมาชิกเป็นครั้งแรก เป็นการแข่งขันชิง ”ถ้วยบริติชเคาน์ซิล” (British Council Cup) ท่านเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้จัดหาถ้วยมามอบให้และได้ใช้เป็นถ้วยแข่งขันมาจนทุกวันนี้ ทำให้กิจการสมาคมฯรุดหน้า มีทีมสมัครเข้าเป็นสมาชิก และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายสถาบัน รวมทั้งการแข่งขันประเภทนักเรียน

 

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2484 ได้เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ต้องหยุดลงแต่ไม่ถึงกับล้มเลิกโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นปีพุทธศักราช 2486 ซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม สมาคมฯ ไม่อาจจัดการแข่งขันประเภทสโมสรได้ แต่สมาคมฯ ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง พระยาจินดารักษ์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เข้าจัดการแข่งขันรักบี้แทนสมาคมฯ โดยจัดแข่งขันชิงโล่ชนะเลิศระหว่างมหาวิทยาลัย ด้วยความรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ จึงมอบให้นายโฉลก โกมารกุล ณ นคร เป็นผู้จัดทำโล่รางวัลชนะเลิศประเภทมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่อีกประเภทหนึ่งเรื่อยมา

 

ในปีพุทธศักราช 2493 สมาคมฯ ได้ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าไปในโรงเรียน และได้จัดการแข่งขันประเภทโรงเรียน โดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หลวงพิบูลยสงคราม อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลวงประดิษฐมนูธรรม ได้มอบโล่รางวัลสำหรับการแข่งขันประเภทโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเตรียมนายเรือเป็นทีมชนะเลิศ

 

ปีพุทธศักราช 2494 สมาคมฯ ได้ส่งที่มรักบี้ฟุตบอลของสมาคมฯ T.R.U. ไปเล่นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ การไปครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการเล่นรักบี้ฟุตบอลที่ดีเพิ่มมากขึ้น และ กิจการของสมาคมฯ ในปีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่นับเป็นเกียรติของสมาคมฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับสมาคมฯ เข้าอยู่ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” และเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทุกนัดที่มีการแข่งขันที่สนามศุภชลาศัย จะมีประชาชนสนใจเข้าชมจนเต็มอัฒจันทร์ล้นหลามถึงกับลงมายืนกันบนลู่วิ่ง

 

ในปีพุทธศักราช 2559 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 

ก่อตั้งมาแล้ว 79 ปี และดำเนินกิจการงานสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้