สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายสร้างความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวของพี่ๆ น้องๆ ใช้ ม๊อตโต้ว่า “รักบี้ = ยูนิตี้” โดยเปิดตัวไปครั้งแรก ในวันแถลงข่าวของคณะกรรมการสมาคมฯ ณ สโมสรราชพฤกษ์ และครั้งที่สองในการสัมมนาที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เสื้อโปโล คอปก สีขาว เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์นโยบายนี้ เนื่องจากได้รับการชื่นชม และให้ความสนใจเสื้อดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ต้องการสั่งเสื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สมาคมฯ จึงมีความเห็นที่จะผลิตเสื้อให้สโมสรสมาชิก ได้สั่งซื้อเพิ่มเติมในราคาตัวละ 500 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของสมาคมฯ และเป็นการช่วยกันส่งต่อนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม อีกทั้ง สโมสรสมาชิกจะได้นำไปใช้ในโอกาสต่างๆ ของกีฬารักบี้ฟุตบอลอีกด้วย สนใจ สั่งจองได้ที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 300 4900 โทรสาร 02 300 4901 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามใบสั่งจอง ดาว์โหลดใบสั่งจอง